Anksiyete bozukluğu nedir?


 Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe, korku ve gerginlik duygularının baskın olduğu bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu bozukluk, günlük yaşamı etkileyebilecek düzeyde belirgin ve sürekli bir kaygı durumunu içerir. Anksiyete bozuklukları farklı alt tiplere ayrılır, ancak genel olarak anksiyete bozukluklarının belirtileri aşağıda verildiği gibidir: 

- Sürekli Endişe ve Gerginlik: Kişi, genellikle belirgin bir neden olmaksızın sürekli olarak endişeli ve gergin hisseder. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkiler. 

- Fiziksel Belirtiler: Anksiyete bozukluğu, fiziksel belirtilerle de ilişkilidir. 

- Işıltı Dönemleri: Anksiyete atağa neden olan ve belirli bir durumla ilişkilendirilen belirgin korku veya endişe dönemleri yaşar. 

- Uykusuzluk ve Odaklanma Problemleri: Anksiyete bozukluğu, uykusuzluk, zihinsel dağınıklık ve odaklanma zorluklarına neden olur. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar