Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin yaşadığı yoğun bir travmatik olayın ardından ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Bu olaylar genellikle kişinin hayatını tehdit eden veya ciddi yaralanmalara neden olan durumları barındırır. TSSB, olayın travmatik etkisini atlatamama ve belirgin semptomların uzun süre devam etmesi ile karakterizedir. 

TSSB'nin belirtileri şunlardır: 

- Yineleyen Anılar ve Hatıralar 

- Travmatik Olaylardan Kaçınma 

- Duyma ve Algılama Bozuklukları 

- Anksiyete ve Hiperaktivite 

- Uykusuzluk ve Konsantrasyon Problemleri 

- İrritabilite ve Öfke Kontrolü Kaybı

- Duyarsızlaşma

- Negatif Düşünceler ve Duygular 

Bu semptomlar, genellikle travmatik olayın hemen ardından ortaya çıkmaz. TSSB belirtileri, olaydan aylar veya yıllar sonra da ortaya çıkabilir. TSSB, genellikle profesyonel yardım ve tedavi gerektiren bir duru